Mania Zones
Welcome, Guest. Please login or register.
22 May 2018 à 13:10:29
272192 Posts in 29279 Topics by 372533 Members
Latest Member: brandtftw
Mania Zones  |  ZONES  |  Czech republic  |  FORUM RULES - PLEASE READ BEFORE POSTING « previous next »
Pages: [1]
Author Topic: FORUM RULES - PLEASE READ BEFORE POSTING  (Read 1886 times)
AlinoA
ManiaModo
ManiaSuperStar
*****
Offline Offline

Posts: 1080


View Profile WWW
« on: 27 August 2008 à 17:26:43 »

Welcome to the ManiaZones forums.
Please take a moment to read the following forum guidelines before posting a message in any of the forums.

Please do:
-respect other members of the community and try to be helpful at all times. Spamming and flaming are not allowed.
-start your own thread in the correct forum. If you have a technical problem, please post it in the main forum of your country or top forum if in english. You can only advertise your creations (manialinks, skins, tracks...) in your zone and in the main forum of your country.
-keep all posted images to 800x600 or less and smaller than 200KB. If you have a larger image please upload it to an online image hosting service such as www.imageshack.us, www.photobucket.com or http://trackmania-carpark.com/imagespark/index.php with a link to the image in your message.
-try to use proper grammar and avoid internet/SMS slang.
-try and speak the appropriate language in the appropriate zone. You have to speak english in the "general talking" forum. If your zone is multilingual, please respect every language of your zone, users are allowed to use them all.
-try to make clear and understandable topic name.


Please do not:

-use pornographic, obscene or vulgar language or images.
-post unauthorized commercial advertising or links to illegal websites.
-use big image/text in your signature.
-post a message containing only a smiley or too many.
-post a message in each subzone of a country. In this case, you must post only in the main forum of the country.
-post the same question multiple times in multiple threads. If no one responds to your question or request after a couple of days, just post a reply to the same message thread again to bring the message to the top of the list so users notice it. No answers do not mean, that you're ignored - people might just not know an answer and need time to find out.

Failure to abide by these rules may result in an editing, deletion or locking of your post. We reserve the right to change these rules at any time.
Your cooperation in making these forums a friendly place for users of all ages and abilities is greatly appreciated.

Sincerely,
The moderators
Logged
sQs Kuby
ManiaModo
ManiaPlayer
*****
Offline Offline

Posts: 125


Kuby

342742772 web.kuby@seznam.cz
View Profile WWW
« Reply #1 on: 01 September 2008 à 14:34:58 »

Vítejte v ManiaZones fórech.
Najděte si chvilku pro přečtení následujících pokynů fóra dříve, než odešlete jakoukoli zprávu.

Dodržujte:
-respektujte ostatní členy komunity a zkuste být kdykoli napomocní. Spamování a flajm nejsou povoleny.
-začněte vlastní téma ve správném fóru. Máte-li technický problém, odešlete jej do hlavního fóra v angličtině mimo vaši zemi. Smíte propagovat pouze vaše výtvory (manialinky, skiny, tratě...) ve vaší zóně a hlavním fóru mimo vaši zemi.
-zachovejte velikost všech přidávaných obrázků 800x600 nebo méně a menší než 200KB. Pokud máte větší obrázek nahrajte jej na nějaký online image hosting jako jsou například www.imageshack.us, www.photobucket.com nebo http://trackmania-carpark.com/imagespark/index.php a použijte odkaz do fóra ve vaší zprávě.
-zkuste užívat řádnou gramatiku a vyhněte se internetovému/SMS slengu.
-zkuste mluvit vhodnoým jazykem ve vhodné zóně. máte mluvit anglicky v "general talking" fóru. Je li vaše zóna vícejazyčná respektujte každý jazyk ve vaší zóně.
-pokuste se vytvořit jasné a srozumitelné jméno tématu.

Nedělejte:
-použití pornografických, neslušných nebo vulgárních výrazů nebo obrázků.
-odesílat neautorizované komerční reklamy nebo odkazy na nelegální stránky.
-užívat velké obrázky/text ve vašem podpisu.
-odesílat zprávy obsahující jen smajlíky nebo příliš mnoho.
-odesílat zprávy v každé oblasti země. V tomto případě musíte odeslat pouze jeden příspěvek v hlavním fóru země.
-odeslat stejnou otázku vícekrát ve více tématech. Pokud nikdo nereaguje na vaši otázku nebo žádost po pár dnech, jen odešlete stejnou zprávu do tématu znovu, aby se téma dostalo nahoru do seznamu a uživatelé na něj byli opět upozorněni. Žádné odpovědi tím nezískáte, budete ignorováni - lidé nemusejí vědět odpověď a potřebují čas, aby ji nalezli.

Porušení těchto pravidel má za následek úpravu, smazání nebo uzamčení vašich příspěvků. Vyhrazujeme si právo na změnu těchto pravidel.
Vaše spolupráce při vytváření fór zde vytvoří přátelské místo pro uživatele každého věku.

Upřímně,
moderátoři
Logged

>>> FAQ není sprostý slovo, Hledání není jenom pro slepý ... <<<
Pages: [1]
Mania Zones  |  ZONES  |  Czech republic  |  FORUM RULES - PLEASE READ BEFORE POSTING « previous next »
    Jump to: